Reklamacje

REKLAMACJE

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.

3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

Sklep Kalta.pl, Maciej Kuc
ul. Bystrzycka 19A
58-100 Świdnica


6. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
- wad fabrycznych,
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
- niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres korespondencyjny sklepu:7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacji znajdującym się tutaj.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

9. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.

11. Po zauważeniu wady podlegającej gwarancji prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z obsługą sklepu opisując towar, którego reklamacja dotyczy oraz rodzaj uszkodzenia.Pobierz:  Formularz reklamacyjny 

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl